ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
Вернуться на главную страницу сайта клиники
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина  
Демо лечение
 
Попробовать бесплатно
 
Меню заболеваний
 
Болезни кожи Болезни ЖКТ Болезни глаз ЛОР-болезни Заболевания вен Болезни щитовидки Трофические болезни Хирургические болезни Урологические болезни Болезни обмена веществ Наркологические болезни Неврологические болезни Ортопедические болезни Гинекологические болезни Болезни ц.нервной системы Сердечно-сосудистые забол. Болезни дыхательных путей Сексуальные расстройства Системные заболевания Инфекционные болезни Паразитарные болезни Расстройства психики Половые инфекции Косметология Иммунология
 
Общая информация
 
Физиотерапия Диагностика болезней Радиоволновое лечение Пунктурная лазеротерапия Лазерное облучение крови Контрактные заболевания Бесконтрактные заболевания Газеты о нас Телевидение о нас Научные работы Статьи
 
Україна проти свавілля чиновників

Адвокат Низенко Вадим Юрієвич, Катасонов Віталій В., Низенко Вікторія Русланівна

Жалоба председателю КГ КДКА об открытии дисциплинарного дела против адвоката Низенка Вадима Юриевича
Голові Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30
ПІП заявника, адресні дані, телефон


Скарга Голові Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відкриття дисциплінарного провадження щодо дій адвоката Низенка Вадима Юрієвича        07.06.2015 року я уклав договір в інтересах свого рідного брата (зазначення ПІП) про надання правової допомоги за №11 з ТОВ «Бюро адвоката Низенка» (ЄДРПОУ 38133956, що фактично знаходиться по вул.Саксаганській, 69, офіс 6 в м.Києві, тел. 237-99-90; юридична адреса: м.Київ, Харківське Шосе, 8, кв.101), в особі директора Низенка Вадима Юрієвича, який діє на підставі Статуту, Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №5199 від 29.08.2012 року, виданого Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією Адвокатури (копія надається).
        У відповідності до пункту 1.1 даного Договору, ТОВ «Бюро адвоката Низенка» взяло на себе «…захист, представництво…» законних інтересів, прав і Конституційних свобод мого рідного брата (зазначення ПІП), що зараз знаходиться в СІЗО м.Рівно у зв’язку з винесенням йому вироку першою інстанцією - Сарненським районним судом Рівненської області.
        Згідно з п/пункту 1.3 даного Договору, ТОВ «Бюро адвоката Низенка» взяло на себе зобов’язання щодо надання моєму брату (зазначення ПІП) наступних видів правової допомоги:
        1) представництво інтересів Клієнта в судах;
        2) представництво інтересів Клієнта в органах дізнання, слідства, прокуратури та/або в суді по будь-яким питанням, що стосуються прав та законних інтересів Клієнта;
        3) складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
        4) надання правової інформації;
        5) надання консультації і роз’яснень з правових питань;
        6) правовий супровід діяльності Клієнта тощо.
        Згідно з п/пунктом 2.3 даного Договору, в разі припинення чи дострокового розірвання Договору, Сторони здійснюють розрахунок за фактично надані ТОВ «Бюро адвоката Низенка» послуги.
        Згідно з п/пунктом 3.1 даного Договору, гонорар за Договором з ТОВ «Бюро адвоката Низенка» встановлюється в рахунках-фактурах.
Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Бюро адвоката Низенка» протягом 3 (трьох) діб з дня виставлення рахунку.
        Згідно з п/пунктом 4.1 даного Договору, ТОВ «Бюро адвоката Низенка» зобов’язувало себе надавати послуги у відповідності до Договору за письмовими, усними та по електронній пошті запитами!
При чому, ТОВ «Бюро адвоката Низенка» установило такі строки для надання відповідей на звернення:
        1) усні консультації – протягом 24 годин;
        2) письмові консультації – від 1 до 3 діб;
        3) підготовка та експертиза документів – від 1 до 7 днів;
Крім цього, пункт 4.10 даного Договору гарантує підтримання оперативного зв’язку з ТОВ «Бюро адвоката Низенка» за реквізитами, зазначеними у Договорі!
        Згідно з пунктом 5 даного Договору, ТОВ «Бюро адвоката Низенка» зобов’язалось:
        1) притримуватися повної конфіденційності всієї інформації, пов’язаної з інтересами Клієнта;
        2) надавати послуги високого рівня професійності.
        Згідно з пунктом 7.3 даного Договору, всі повідомлення за реквізитами, що вказані в Договорі, вважаються здійсненними!
        Згідно з пунктом 8 даного Договору, ТОВ «Бюро адвоката Низенка» гарантує Клієнту:
        1) повну конфіденційність інформації, яка стала йому відомою.
        2) притримуватися адвокатської таємниці, у відповідності до ст. 22 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».
        Згідно з пунктом 9 даного Договору, за не виконання або за неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, винна Сторона відшкодовує другій стороні збитки, в сумі, рівною понесеним витратам та збиткам, в тому числі упущену вигоду.
        Згідно з пунктом 11 даного Договору, жодна із Сторін не має права передавати третій особі права і обов’язки за цим Договором, без письмової згоди іншої сторони!
Крім того, підпунктом 11.6 даного Договору обумовлено, що всі спори, пов’язані з укладанням, виконанням та припиненням дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а в разі не досягнення згоди – в установленим чинним законодавством України порядку, відповідно до підвідомчості та підсудності таких спорів.
        В злочинне порушення Податкового Законодавства України та п/пункту 3.1 даного Договору, адвокат Низенко Вадим Юрієвич відмовився виставити мені рахунок-фактуру для оплати адвокатських послуг, так як за його словами, він дуже не хоче «…платити податки злочинній державі», так як керівники української держави є суцільними бандитами і казнокрадами!
Відтак, адвокат Низенко Вадим Юрієвич у шантажиській формі почав вимагати з мене предоплати за його майбутні адвокатські послуги, зідно з укладеним Договором, у незаконний спосіб – термінова готівкова оплата в сумі 300 (триста) доларів США.
За його попередженнями, що якщо я до кінця дня 07.06.2015 року не сплачу йому готівкою цих самих 300 (триста) доларів США, то є велика ймовірність, що він не устигне написати апеляційну скаргу моєму брату (зазначення ПІП) на вирок Сарненського районного суду Рівненської області, термін якого закінчується 27.05.2015 року!
Крім того, він мене попередив, що йому потрібно устигнути найняти в ТОВ «Бюро адвоката Низенка» адвоката-помічника, який би за його дорученням поїхав би в Сарненський районний суд і взяв би копії матеріалів судової справим ого брата (зазначення ПІП), а також щоби він взяв дозвіл на відвідування мого брата в СІЗО в м.Рівно.
За словами адвоката Низенко Вадима Юрієвича, якщо я сплачу йому цих самих 300 (триста) доларів США, то він у найближчі 4 (чотири) дні особисто поїде до мого брата в м.Рівно для додаткового укладання з ним Договору про представлення його інтересів, та за для того, щоби глибше вникнути в суть його судової справи.
Адвокат Низенко Вадим Юрієвич остаточно переконав мене, що час як для написання і подання апеляції для мого брата (зазначення ПІП) на вирок Сарненського суду критично малий, тому я тут же погодився оплатити його послуги негайно і без надання мені рахунку-фактури.
Оскільки у мене не було 300 (триста) доларів США, то я запропонував адвокату Низенко Вадиму Юрієвичу в тойже самий день оплатити гривнями і по курсу комерційних банків, при чому – шляхом переказу з моєї банківської карточки на його особисту банківську карточку.
Адвокат Низенко Вадим Юрієвич погодився на такий компроміс, однак з незрозумілих для мене причин чомусь надав реквізити банківської карти 4149497808685319 своєї дружини – Низенко Вікторії Русланівни (копія СМС-повідомлення надається).
Відтак, користуючись моєю довірою і юридичною неграмотністю адвокат Низенко Вадим Юрієвич у шахрайський спосіб заволодів моїми 6602 (шість тисяч шістсот двома) грн. (копія чеку поповнення банківської карточки Низенко Вікторії Русланівни надається).
Згодом я зясував, що адвокат Низенко Вадим Юрієвич не тільки обшахраяв мене, але і обшахраяв рідну дружину, з якою давно уже не живе.
Адвокат Низенко Вадим Юрієвич викрав банківську карточку у дружини Низенко Вікторії Русланівни та зі своєю мамою зняли мої кошти та 07.06.2015 року витратили на потреби хрещення племінниці адвоката Низенко Вадима Юрієвича (дві копії саме такого зізнання Низенко Вікторії Русланівни надаються)!
Згодом я з’ясував, що адвокат Низенко Вадим Юрієвич немає жодного найманого працівника!
        В порушення пункту 5, 8, 11 даного Договору та ст.22 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», адвокат Низенко Вадим Юрієвич порушив адвокатську таємницю та таємницю Клієнта, оскільки доручив виконувати взяті на себе обов’язки за нашим Договором колишньому співгрупнику по навчанні в ВУЗі – Катасонову Віталію В. (його мобільний телефон: 098-734-01-61).
При чому, в той же самий час Віталій не був офіційно працевлаштованим в ТОВ «Бюро адвоката Низенка» взагалі, а відтак – являвся сторонньою особою (копія доказів надається у вигляді чеку оплати судового збору за отримання копії звукозапису із звукового носія Сарненського районного суду, з зазначенням ПІП платника, зізнань дружини Низенко Вікторії Русланівни та у копіях листів Катасонова В.В. на мою електронну адресу зі своєї іменної поштової скриньки [email protected], де він надавав мені можливість отримати від нього 2 (два) томи судової справи мого брата та звукозаписи усіх судових засідань Сарненського районного суду по його судовій справі № 2.571/96/15-к).
Більше того, Катасонов В.В. під час незаконного виконання доручення адвоката Низенко Вадима Юрієвича по справі Договору, вдавався до підробки підписів (копія заяви про надання побачення з засудженим, де наявний підробний підпис адвоката Низенка Вадима Юрієвича, надається)!
        З 11.07.2015 року, всупереч п/пункту 4.1 даного Договору, ТОВ «Бюро адвоката Низенка» безпричинно відмовилося надавати мені будь-які консультації та відповіді на мої усні запити.
На вказані в Договорі та на сайті ТОВ «Бюро адвоката Низенка» телефони цілодобової підтримки (237-99-90, 098-123-82-11, 098-734-01-61) ніхто не відповідав, або ж мені надсилали СМС-повідомлення на кшталт: «Я на разі занятий і зв’яжуся з вами пізніше», «Я зараз занятий. Зателефонуйте пізніше» (копія надається).
Також мені ніхто не відповідав на мої електорнні запити, що надсилалися за реквізитами Договору – на особистий імейл адвоката Низенко Вадима Юрієвича [email protected] (копія запиту надається)! У відповідності рапорту поштової програми Майкрософт, мною надісланий лист 21.06.2015 року в 00 годин і 10 хвилин, був переглянутим на комп’ютері ТОВ «Бюро адвоката Низенка» 22.06.2015 року в 10 годин і 15 хвилин (копія надається).
        19.06.2015 року, приблизно біля 13-30 мені все-таки вдалося додзвонитися до адвоката Низенко Вадима Юрієвича по його особистому номеру телефону 098-123-82-11. Під час розмови він погрожував мені вбивством, насиллям і тортурами.
При чому, його погрози на мою адресу супроводжувалися різкою нецензурною лайкою:
        1) «придурок»;
        2) «дибіл»;
        3) «урод»;
        4) «падло»;
        5) «скотина»;
        6) «ідіот»;
        7) «наволоч» і т.д.
Оскільки я включив спікерфон на своєму телефоні, то дані погрози адвоката Низенко Вадима Юрієвича на мою адресу чули мої співпрацівники по роботі:
        1) зазначення ПІП та адреси особи 1;
        2) зазначення ПІП та адреси особи 2.
19.06.2015 року, приблизно біля 15-30, я та моя співпрацівниця особа 1 приїхали в офіс ТОВ «Бюро адвоката Низенка» на погрозливу вимогу адвоката Низенка Вадима Юрієвича (що знаходиться по вул.Саксаганського, 69, квартира 6 в м.Києві) та попросили дати пояснення з приводу безпричинної надруги наді мною та з приводу погроз вбивством, насилля і тортур.
Як на наше здивування, оскільки я лікар, адвокат Низенко Вадим Юрієвич був під дією наркотика. Небезпричинно турбуючись за свої життя, ми з свідком - особою 1 тихенько сиділи на дивані, слухали і записували на звукозаписуючий пристрій телефону наркоглюки адвоката Низенко Вадима Юрієвича (копія аудіозапису надається).
Адвокат Низенко Вадим Юрієвич робив нам такі откровення:
        1) «Я всемогуча цариця Тамара грузинська»;
        2) «Сьогодні у мене день народження (як потім з’ясувалося, він був не справжнім!). Просіть у мене чого завгодно і я зроблю вам те, що попросите»;
        3) «Я з сьогоднішнього дня відміняю обіг грошей в Україні і в усьому світові. Так що викидайте свої папарці на смітник, гроші вже нікому не потрібні»;
        4) «З сьогоднішнього дня я відміняю АТО. Відтепер у всьому світі буде мир і злагода»;
        5) «З сьогоднішнього дня я звільняю вашого брата (зазначення ПІП) з СІЗО! Більше не буде тюрем по світі, бо я їх відміняю»;
        6) «Сьогодні, через дві години, ми будемо смажити шашлики на судовій справі вашого брата на Хрещатику»;
        7) «Я апеляцію вашому брату писати не буду, бо він звільняється з СІЗО назавше»;
        8) «Я нещадно і тривало катуватиму тих людей, які мене не поважають та поступали зі мною не добре», і т.д.
Розуміючи, що адвокат Низенко Вадим Юрієвич є наркоман і що з ним вирішувати вже немає чого, я передзвонив 20.06.2015 року його товаришу і незаконному помічнику Катасонову В.В. на телефон 098-734-01-61 та просив відповісти мені, чи вже написана апеляційна скарга для мого брата (зазначення ПІП) в Апеляційний суд м.Рівного, а також чи до нього в СІЗО м.Рівного їздив адвокат Низенко Вадим Юрієвич для укладання додаткового договору, на що той відповів так: «Нічого ніхто не робив і не відомо коли це буде робитися, так як адвокат Низенко Вадим Юрієвич погано себе почуває і почуватиме себе погано ще біля двох тижнів»!
При цьому Катасонов В.В. мені повідомив, що адвокат Низенко Вадим Юрієвич передовірив виконання обов’язків по нашому з ним Договору адвокату Федур Андрію Анатолієвичу (Адвокатська компанія «Агєєв і Федур», що знаходиться в м. Києві по вул.Уманська, 45, кв.43, телефон 050-462-12-22, електронна пошта – [email protected]), так як судова справа мого брата для нього ніби то є за дуже складною.
Також Катасонов В.В. запевнив мене, що він за спеціальним дорученням адвоката Низенка В.Ю., перекинув на електронну адресу [email protected] адвокатської компанії «Агєєв і Федур» матеріали судової справи мого брата за № 2.571/96/15-к: два томи справи, плюс аудіо записи всіх судових засідань Сарненського районного суду Рівненської області.
Враховуючи те, що термін подачі апеляційної скарги моєму братові (зазначення ПІП) закінчувався 27.06.2015 року, а також те, що адвокат Низенко Вадим Юрієвич не написав і не подав апеляційної скарги на вирок Сарненського районного суду Рівненської області, а також те, що Низенко В.Ю. не відповідає на мої телефонні дзвінки і на електронні листи (копія листа надається), я передзвонив на телефонний номер 050-462-12-22 помічника адвоката Федур Андрія Анатолієвича та довідався, що насправді особисто він і Федур Андрій Анатолієвич не знає нічого про судову справу № 2.571/96/15-к, рівно як і адвоката Низенко Вадима Юрієвича та Катасонова В.В. (копія запису телефонної розмови надається)!
Остаточно зрозумівши, що адвокат Низенко Вадим Юрієвич обшахрав мене та що він являється наркоманом, я та мої два свідки (особа 1, особа 2) 25.06.2015 року визвали в офіс адвоката Низенко Вадима Юрієвича оперативно-слідчу группу міліції з Голосіївського РВ УМВС України в м.Києві та наряд патрульно-постової міліції.
На мою пропозицію адвокату Низенко Вадиму Юрієвичу повернути мої кошти, якими він заволодів у шахрайський спосіб, згідно з пунктом 9 даного Договору, останній сказав мені такі слова: «Візьми мій договір і сходи в сральню і підотри собі жопу. Я його спеціально так склав, щоби ти нічого і нікому не доказав»!
        Приблизно біля 12 годин і 30 хвилин 25.06.2015 року в офіс адвоката Низенко Вадима Юрієвича прибув наряд патрульно-постової служби міліції з Голосіївського РВ УМВС України в м.Києві, який підтвердив мою лікарську думку – адвокат Низенко В.Ю. дійсно перебуває під дією наркотиків!
У зв’язку з цим, наряд патрульно-постової служби міліції з Голосіївського РВ УМВС України в м.Києві викликав скору психіатричну бригаду №3, яка і провела належний огляд адвоката Низенко В.Ю. За результатами такого огляду, лікарі швидкої психіатричної допомоги №3 підтвердили факт перебування адвоката Низенко В.Ю. в стані дії наркотичних засобів, однак госпіталізувати його відмовилися через відсутність психіатричних показань!
        Приблизно о 13 годині 30 хвилин 25.06.2015 року в офіс адвоката Низенко Вадима Юрієвича прибула оперативно-слідча група з Голосіївського РВ УМВС України в м.Києві, яка за ознаками вчиненого злочину, що переслідується ст. 129 і 190 КПК України, зареєструвала мою заяву (копія талону-повідомлення №000816 надається)!
Крім того, дані оперативно-слідчі працівники міліції з Голосіївського РВ УМВС України в м.Києві взяли у мене та в моїх свідків кримінальної події (особа 1, особа 2) відповідні письмові свідчення про скоєння злочину адвокатом Низенко В.Ю.
Крім того, мама адвоката Низенко В.Ю. теж дала пояснення міліції з приводу того, що її син Низенко В.Ю. хворіє на психічні розлади, і що з цього приводу неодноразово лікувався в психіатричній лікарні м.Києва.
На думку мами адвоката Низенко В.Ю., останній має спадкові психічні розлади, які успадкував від свого тата.
За її словами, тато Низенко В.Ю. постійно лікується в психо-неврологічному диспансері м.Києві, і що у нього є ідентичні симптоми агресії та божевільності, однак адвокат Низенко В.Ю., у противагу своєму татові, категорично не хоче лікуватися у добровільному порядку, а в недобровільному порядку - Низенко В.Ю. погрожує лікарям скорої психіатричної допомоги, які власне і відмовляються його диспансеру вати та лікувати!
На даний час, стосовно скоєних злочинів адвокатом Низенко В.Ю., триває слідство.
Однак, через бездіяльність і наркозалежність, адвокат Низенко В.Ю. прострочив встановлений Сарненським районним судом Рівненської області термін для подання апеляції моєму брату (зазначення ПІП) Адвокат Низенко В.Ю. при виконанні Договору виявив себе не етично, зухвало, не фахово, не правомірно, нездорово, неадекватно та злочинно!
Адвокат Низенко В.Ю. порушив адвокатську таємницю, довіривши виконувати функції адвоката-помічника своєму товаришу, який не має жодного відношення до адвокатури і до ТОВ «Бюро адвоката Низенка»!
А що стосується безпричинних погроз мені убивством, тортурами і переслідуванням, то адвокатську поведінку Низенка В.Ю. можна пояснити виключно через призму бандитизму: ст. 129, 190, ст. 205, ст. 212 КПК України.
        Враховуючи вище викладене, керуючись ЗУ «Про звернення громадян» та діяльністю Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

П Р О Ш У:


        1) Відкрити за даною скаргою кваліфікаційно-дисциплінарне провадження щодо ТОВ «Бюро адвоката Низенка»;
        2) Притягнути адвоката Низенка Вадима Юрієвича до дисциплінарної відповідальності;
        3) Припинити дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ТОВ «Бюро адвоката Низенка»;
        4) Відповідно до ст.18 ЗУ «Про звернення громадян» повідомити про час і місце розгляду даної заяви, оскільки я і мої два свідки бажаємо скористатися своїм правом бути присутніми при її розгляді;
        5) Надати мені відповідь про наслідки розгляду цієї скарги у встановлений законом строк.

Додаток: на 32 (тридцяти двух) аркушах у копіях документів, згідно зазначеного прикладу у тексті даної заяви.

Заявник:         ПІП заявника        підпис        дата


Адвокат Низенко В.Ю., ТОВ Бюро адвоката Низенко


Адвокат Низенко В.Ю., Катасонов В.В., Низенко В.Р.

ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина

bigmir)net TOP 100
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
фон фон
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина Copyright © 2003-2005 "Clinic of doctor Vasilevich". Несанкционированное копирование материалов преследуется Законом ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина