ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
Вернуться на главную страницу сайта клиники
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина  
Демо лечение
 
Попробовать бесплатно
 
Меню заболеваний
 
Болезни кожи Болезни ЖКТ Болезни глаз ЛОР-болезни Заболевания вен Болезни щитовидки Трофические болезни Хирургические болезни Урологические болезни Болезни обмена веществ Наркологические болезни Неврологические болезни Ортопедические болезни Гинекологические болезни Болезни ц.нервной системы Сердечно-сосудистые забол. Болезни дыхательных путей Сексуальные расстройства Системные заболевания Инфекционные болезни Паразитарные болезни Расстройства психики Половые инфекции Косметология Иммунология
 
Общая информация
 
Физиотерапия Диагностика болезней Радиоволновое лечение Пунктурная лазеротерапия Лазерное облучение крови Контрактные заболевания Бесконтрактные заболевания Газеты о нас Телевидение о нас Научные работы Статьи
 
Україна проти свавілля чиновників

Преступления прокурора Рокитновского района Ровенской области Скобух И.М.

Заявление о совершенном уголовном преступлении прокурором Рокитновского района Ровенской области Скобух И.М.
Генеральному прокурору України
01601, м. Київ, вул. Різницька 13/15
Слідчому судді Печерського районного суду
міста Києва
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а
ПІП заявника, адресні дані, телефон


Заява про вчинення кримінального правопорушення прокурором Рокитнівського району Рівненської області Скобух І.М. (в порядку ст. 55 та глави 8 КПК України)        26.05.2015 року, листом № 2904/02/1-03/15 суддя Сарненського районного суду Рівненської області Довгий І.І. зобов’язав прокуратуру Рівненської області вчинити низку процесуальних дій, в частині проведення:
        1) службового розслідування щодо катування особа 1;
        2) призначення судово-медичної експертизи особа 1;
        3) призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 12014180190000760 (копія даного судового листа надається).
        10.06.2015 року, на виконання доручення судді Сарненського районного суду Рівненської області Довгого І.І., начальник відділу 04/2/2 прокуратури Рівненської області М.Журавський уповноважив прокурора Рокитнівського району Рівненської області Скобух І.М. організувати перевірку моїх доводів щодо катування особа 1 слідчими СВ Рокитнівського РВ УМВС України в Рівненській області Євпат О.О. та Кибукевич Р.Г., а також щодо призначення особа 1 судово-медичної експертизи та почеркознавчої експертизи у судовій справі № 2.571/96/15-к від 05.05.2015 року.
При чому, М.Журавський зобов’язав Скобух І.М. під особистим контролем відпрацювати мою заяву та надати мені відповідь (копія доручення надається).
        14.07.2015 року я подав прокурору Рокитнівського району Рівненської області Скобуху І.М. доповнення до заяви про призначення судово-медичної експертизи у судовій справі № 2.571/96/15-к від 05.05.2015 року (копія доповнення надається).
        16.07.2015 року, у відповідності до даних рекомендованого повідомлення про вручення кореспонденції, дане доповнення було вручено уповноваженому прокурору Басич (копія рекомендованого повідомлення надається).
        21.10.2015 року я подав прокурору Рокитнівського району Рівненської області Скобуху І.М. заяву про вчинення злочину (копія заяви надається).         26.10.2015 року, у відповідності до даних рекомендованого повідомлення про вручення кореспонденції, дане доповнення було вручено уповноваженій особі Ковалець (копія рекомендованого повідомлення надається).
        Станом на 05.01.2016 року, у порушення ст. 214, 55, 56, 60 КПК України, ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 55 Конституції України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генерального прокурора України за № 69 від 17.08.1012 року, прокурор Рокитнівського району Рівненської області Скобух І.М. відомостей жодної із вищевказаних заяв про вчинення кримінальних правопорушень до ЄРДР не вніс та відповідей мені не надав.
Крім того, прокурор Рокитнівського району Рівненської області Скобух І.М. не виконав і досі доручення начальника відділу 04/2/2 прокуратури Рівненської області М. Журавського щодо організації перевірки моїх доводів, доводів особа 1 і доводів адвоката Удода В.Ф. щодо катування особа 1 слідчими СВ Рокитнівського РВ УМВС України в Рівненській області Євпатом О.О. та Кибукевичем Р.Г., що призвело до його інвалідизації (пошкодження м’яких і кісткових тканин, пошкодження судин і нервів, що супроводжуються гнійними незаживаючими впродовж більше 13 (тринадцяти) місяців виразками).
Також прокурор Рокитнівського району Рівненської області Скобух І.М. не виконав і досі доручення начальника відділу 04/2/2 прокуратури Рівненської області М. Журавського щодо призначення особа 1 судово-медичної експертизи та почеркознавчої експертизи у судовій справі № 2.571/96/15-к від 05.05.2015 року.
        Відповідно до ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
Діями прокурора Рокитнівського району Рівненської області Скобух І.М. мені та особа 1 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 5000000 (п’ять міліонів) гривень, а моральної – ще на 500 000 (п’ятсот тисяч) грн.
        Частина 2 ст. 55 КПК України, передбачає, що права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
        У відповідності до ч.4 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.
        Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.
Як передбачено ч.1 ст. 214 КПК України, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
Досудове розслідування, відповідно до ч.2 ст. 214 КПК України, розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, згідно із положенням п. п. 1.1., 1.4. Розділу ІІ Наказу Генеральної прокуратури України «Про єдиний реєстр досудових розслідувань» від 17 серпня 2012 року за № 69, формування Реєстру розпочинається із внесення до нього слідчим, прокурором відповідних відомостей про кримінальне правопорушення, зазначених в заяві чи повідомленні про його вчинення. Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються поданими з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність.
        Також, п. 2.2. Розділу ІІ Наказу Генеральної прокуратури України «Про єдиний реєстр досудових розслідувань» передбачено, що у випадку вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування розпочинається невідкладно. За умови встановлення обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, проводиться досудове розслідування відповідно до вимог статті 214 КПК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення прокурором Рокитнівського району Рівненської області Скобух І.М. мають всі ознаки кримінального правопорушення, яке переслідується ст. 382, 366, 367 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
        Одночасно повідомляю, що дана заява про вчинення кримінального правопорушення не є зверненням громадян (заявою, скаргою), що подаються в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року, і не підлягає розгляду відповідно до цього Закону.
        Дана заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ст. 214 КПК України та Наказу Генеральної прокуратури України «Про єдиний реєстр досудових розслідувань» від 17 серпня 2012 року за № 69 підлягає реєстрації та подальшому розгляду в порядку кримінально-процесуального законодавства України.
        У випадку невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання цієї заяви про кримінальне правопорушення, я змушений буду звернутися зі скаргою на бездіяльність слідчого до слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва, в порядку передбаченому ст. ст. 303, 304 КПК України.
Відповідно до п. 2 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» від 9 листопада 2012 року за № 1640/0/4-12, у статті 303 КПК визначено порядок оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
        Отже, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, є підставою для проведення слідчим досудового розслідування, вчинення процесуальних (слідчих) дій і прийняття процесуальних рішень з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та подальшого притягнення такої особи до кримінальної відповідальності.
        Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 382, 366, 367 КК України, а також ст. 55, 56, 60, 214, 303, 304 КПК України, Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генерального прокурора України за № 69 від 17.08.1012 року,

П Р О Ш У:


        1. Прийняти та невідкладно зареєструвати подану мною заяву про вчинення кримінального правопорушення прокурором Рокитнівського району Рівненської області Скобух І.М. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією – ст. 382, 366, 367 КК України.
        2. Видати мені копію витягу з реєстру та пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого у даному кримінальному провадженні.
        3. Розпочати за цією заявою про вчинення злочину досудове розслідування у формі досудового слідства за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого ст. 382, 366, 367 КК України.
        4. Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку та строк про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування вказаного злочину.

Додатки: копія листа за № 2904/02/1-03/15 судді Сарненського районного суду Рівненської області Довгого І.І., один аркуш; копія листа М. Журавського за № 04/2/2-0166-12 від 10.06.2015 року, один аркуш; копія свідчення на стороні обвинуваченого від 27.04.2015 року, три аркуші; копія заяви про призначення судово-медичної експертизи від 05.05.2015 року, один аркуш; копія телефонограми від 27.04.2015 року, один аркуш; копія листа судді Довгого І.І. за № 2907/07/1-03/15 від 26.05.2015 року, один аркуш; копія клопотання адвоката Удод В.Ф. від 25.05.2015 року, один аркуш; копія заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.10.2015 року, два аркуші; копія рекомендованого повідомлення про вручення кореспонденції 26.10.2015 року, один аркуш; копія доповнення до заяви про призначення судово-медичної експертизи у судовій справі № 2.571/96/15-к від 14.07.2015 року, три аркуші; копія рекомендованого повідомлення про вручення кореспонденції 16.07.2015 року, один аркуш.

Заявник:         ПІП заявника        підпис        дата
Прокурор Скобух И.М., следователь Евпат О.О., следователь Кибукевич Р.Г., прокурор М.Журавский

ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина

bigmir)net TOP 100
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
фон фон
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина Copyright © 2003-2005 "Clinic of doctor Vasilevich". Несанкционированное копирование материалов преследуется Законом ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина
ожирение, похудение, псориаз, акне, артрит, артроз, демодекоз, варикоз, гипертония, седина